Kotányi produktu kvalitāte

Kotányi vārds garantē pārbaudītu garšaugu un garšvielu augstāko kvalitāti. Mūsu misija – nodrošināt produktu drošību un augstāko kvalitāti, kā arī apmierināt mūsu klientu arvien pieaugošās vēlmes.

Kotányi kvalitātes vadības sistēma nodrošina optimālu procesu gaitu no izejvielām līdz galaproduktam. Skaidri reglamentēta atbildība un sistemātiska ražošanas procesu dokumentācija ir svarīgākie veiksmes faktori.

I Mūsu izejvielas

Kvalitāte sākas ar vislabākā piegādātāja izvēli. Ar rūpību atlasītas garšvielas un īpaši izraudzītas izejvielas no visas pasaules ir Kotányi produktu pamatā. Mūsu stingrais atlases un novērtēšanas process nodrošina sadarbību ar augstākā līmeņa piegādātājiem, ar kuriem mūs visbiežāk saista ilggadēja partnerība. Priekšroka dodama vietējiem piegādātājiem un ilgstošai sadarbībai.

Lai pārliecinātos par piegādātāju darba praksi, periodiski veicam pārbaudes uz vietas, apmeklējam plantācijas un nemitīgi pilnveidojamies.

Tiklīdz preces nonāk Kotányi uzņēmumā, tiek veikta rūpīga to kvalitātes pārbaude.

II Kvalitātes kontrole: ar tehniku un izsmalcinātām sajūtām tiecamies pēc augstākās kvalitātes

Kotányi sensorikas speciālistu nodaļa

Intensīva, īsta garša un aromāts, kā arī lieliskas īpašības ir vērtīgu garšvielu un garšaugu zīmols. Pieredzējušie sensorikas nodaļas eksperti ar visiem maņu orgāniem pārbauda iegūstamo izejvielu kvalitāti līdz sīkumiem.

Kotányi laboratorija

Visas piegādātās izejvielas mūsu moderni aprīkotajā uzņēmuma kontroles laboratorijā tiek pilnībā pārbaudītas. Tiek veikta ķīmisko, fizikālo un mikrobioloģisko parametru pārbaude.

Ārējie eksperti

Lai nodrošinātu augstāko kvalitāti, nākamā kontroles iestāde ir neatkarīgas akreditētas Kotányi partneru laboratorijas. Turklāt periodiski produktu pārbaudi veic eksperti, kuri nodarbojas ar pārtikas produktu uzraudzību.

III Apstrāde

Pārdomātu apstrādes metožu piemērošana nodrošina pilnīgu mūsu produktu vērtīgo sastāvdaļu atklāšanu. Daudzās pārbaudes ražošanas procesa laikā nodrošina stingru tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu.

Ražošanas procesa laikā tiek veiktas vispusīgas pārbaudes, arī izlases veidā veicamā pusfabrikātu un galaproduktu kontrole garantē pilnīgu mūsu klientu un patērētāju izvirzīto prasību apmierināšanu.

IV Iepakošana

Balstoties uz rūpīgi veiktām noliktavu pārbaudēm, mūsu pakošanas nodaļas tehnologi gādā par to, lai katram produktam tiktu pielāgots atbilstošs iepakojums. Tas nozīmē, ka katram iepakojumam ir droši jāpasargā ikviens mūsu produkts tā derīguma termiņā no ārējas iedarbības un pēc iespējas labāk jāsaglabā vērtīgās sastāvdaļas.

V Nepārtraukta kvalitātes nodrošināšana – Kotányi – tā ir pašsaprotama lieta

Kā pārtikas un nervu sistēmas darbību veicinošu produktu ražotājs, esam apņēmušies ievērot Austrijas Pārtikas produktu drošības un patērētāju aizsardzības likuma (Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes) prasības.

Taču tā kā esam uzņēmums, kas apzinās kvalitātes nozīmi, mēs tiecamies ne tikai izpildīt tiesību aktu prasības, bet arī apmierināt klientu vēlmes.

Šā iemesla dēļ esam ieviesuši savā uzņēmumā vispusīgu kvalitātes nodrošināšanas koncepciju, kas ietver ne tikai vairākas piegādāto izejvielu pārbaudes, bet arī nepārtrauktu kvalitātes pārbaudi ražošanas procesā un galaproduktu pārbaudi. Šī koncepcija ietver arī saskaņā ar riska faktoru analīzes un svarīgo vadības punktu (HACCP) sistēmu sagatavotu paškontroles sistēmu.

Kotányi sertifikāti

  • Kopš 2003. gada maija Kotányi ir sertificēts saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001.
  • Kopš 2005. gada marta augstākajā līmenī sertificēts saskaņā ar IFS 5. versiju.
  • Visiem Kotányi BIO produktiem ir piešķirts BIO sertifikāts saskaņā ar ES Ekoloģiskās saimniekošanas nolikumu (EG-ÖKO Verordnung).

Uzglabāšana, garšvielu un maisījumu derīguma termiņš

Produkti jāuzglabā sausā, tumšā telpā istabas temperatūrā.

Savu higroskopisko īpašību dēļ garšvielas ļoti viegli uzsūc ūdeni. Katrā ziņā nevajadzētu uzglabāt telpās, kur gaisa relatīvais mitrums pārsniedz 60%. Jo zemāka ir telpas, kurā tiek uzglabātas garšvielas, temperatūra, jo labāk. Tomēr vajadzētu vairīties arī no uzglabāšanas zemākā nekā 0°C temperatūrā.

Veselu (nesmalcinātu) garšvielu īpašības mainās mazāk nekā smalcinātu – salīdzinājumam: maltas garšvielas ātrāk zaudē aromātu nekā nesmalcinātas.

Ja garšvielas uzglabā piemērotos apstākļos un ūdens daudzums produktos atbilst prasībām, tās nevar sabojāties. Garšvielas zaudē vien ēteriskās eļļas un tādējādi zaudē stiprumu.